061-33339075
4.6 /5 20 5 1
کنترل تجهیزات برقی با SMS Tppisc-04-08
  1. قابلیت کنترل خودکار تجهیزات برقی شامل: روشنایی ، تجهیزات ، آشپزخانه ، پمپ های آب و ...
  2. کنترل تجهیزات الکتریکی با SMS
  3. قابلیت راه اندازی و پشتیبانی
  4. بصورت 4 کانال و 8 کانال
  • مشخصات
  • دانلود
4.6 /5 20 5 1
نظرات خود را اینجا بنویسید

دانش بنیان کنترل تجهیزات برقی با SMS Tppisc-04-08 Average rating: 4.737558678136, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000