061-33339075
4.8 /5 20 5 1 KNX چیست؟

KNX چیست؟

 • KNX چیست؟1396/6/19

  KNX یک استاندارد بر مبنای مدل OSI بوده و یک پروتکل ارتباطی شبکه است که در خانه‌های هوشمند به‌کار می‌رود. KNX یک جانشین و در ضمن یک یکسو کننده برای سه استاندارد قبلی زیر می‌باشد:

  European Home System Protocol (EHS) 

  Bati BUS

  European Installation BUS (EIB)

  در حال حاضر استاندارد KNX توسط انجمن Konnex مدیریت می‌شود.

  پروتکل KNX :

  این استاندارد بر پایه سیستم ارتباطی EIB بوده که با لایه‌های فیزیکی ، شیوه‌های Config  و تجارب کاربردی Bati BUS و EHS گسترش یافته‌است.

  KNX بستر‌های ارتباطی فیزیکی زیادی را تعریف می‌کند:

          1. سیم‌کشی با کمک زوج بهم تابیده ( برگرفته از استانداردهای EIB و Bati BUS )
          2. شبکه برق ساختمان (برگرفته از استانداردهای EIB و EHS،‌شبیه آن چیزی که X1O عمل می‌نماید.)
          3. استفاده از امواج رادیویی
          4. Ethernet (که با عناوین EIB net/IP  و یا KNX net/IP نیز شناخته می‌شود). 

  KNX چیست؟