061-33339075

شرکت مشاوران توسعه پندار پارسیان با هدف توسعه فناوری های روز دنیا ، فعالیت در زمینه کاهش مصرف انرژی ، کمک به سرمایه ملی و نمود آنها در سطح جامعه ایرانی تاسیس شد. ما بر اساس توانمندی های پرسنل متخصص و محصولات با کیفیت در پی آن هستیم تا بیشترین رضایتمندی را در پروژه های انجام شده از سوی مشتریان خود کسب کنیم.
 

ادامه